Múa sắm thiết bị kiểm nghiệm Trung tâm vùng 5

Kế hoạch đấu thầu: Múa sắm thiết bị kiểm nghiệm Trung tâm vùng 5. Dự án nhóm C, ngành Thủy sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Số hiệu: 37/QĐ-CL5
Ngày ban hành: 11/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Số hiệu: 37/QĐ-CL5
Ngày ban hành: 11/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 150000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Múa sắm thiết bị kiểm nghiệm Trung tâm vùng 5 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  MSTB Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm Trung tâm vùng 5
 • 150000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 02/07/2009 đến 03/07/2009Trọn gói 6 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 131
  Ngày xuất bản 30/06/2009