Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ hạng mục khoa nội, khoa ngoại, khám, cận lâm sàn, khối mổ và khoa dinh dưỡng

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ hạng mục khoa nội, khoa ngoại, khám, cận lâm sàn, khối mổ và khoa dinh dưỡng. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:2431/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:1391/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 75.916.378.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ hạng mục khoa nội, khoa ngoại, khám, cận lâm sàn, khối mổ và khoa dinh dưỡng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thi công xây dựng hạng mục khoa nội, khoa ngoại, khám, cận lâm sàn, khối mổ và khoa dinh dưỡng; công trình bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ
 • 18.2980.070.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển7h00 ngày 09/07/2009 đến 14h30 ngày 29/07/2009Theo đơn giá480 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:131
  Ngày xuất bản30/06/2009