Gói thầu DM4-17A Thiết kế, chế tạo, cung cấp cổng trục và các dịch vụ kỹ thuật thuộc công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 – Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu DM4-17A Thiết kế, chế tạo, cung cấp cổng trục và các dịch vụ kỹ thuật thuộc công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 – Tỉnh Quảng Nam. Dự án nhóm A, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số hiệu:14/CN-UBND-KTTH
Ngày ban hành:27/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Hội đồng quản trị Tổng công ty
Số hiệu:150/QĐ-TCT
Ngày ban hành:27/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.547.180.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu DM4-17A “Thiết kế, chế tạo, cung cấp cổng trục và các dịch vụ kỹ thuật” thuộc công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 – Tỉnh Quảng Nam (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  DM4-17A“Thiết kế, chế tạo, cung cấp cổng trục và các dịch vụ kỹ thuật”
 • 22.089.747.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển60 ngàyTrọn gói240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:131
  Ngày xuất bản30/06/2009