Dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Số hiệu:106/QĐ-HĐQTCSVN
Ngày ban hành:10/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Số hiệu:161/QĐ-CĐCS
Ngày ban hành:25/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước, Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 21.451.901.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án “Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng” Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (03 gói thầu)


  Dự án có một hạng mục “Thư viện” được bố trí vốn trong năm 2009, trong KHĐT được lập chủ yếu cho hạng mục Thư viện và các chi phí chuẩn bị đầu tư và các chi phí khác
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu số 01Các gói thầu dịch vụ tư vấn
 • 165.318.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm12 tháng
  Gói thầu số 02Cung cấp thiết bị thư viện
 • 740.350.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2010Trọn gói1 tháng
  gói thầu số 03Xây dựng Thư viện
 • 4.110.345.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá10 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Văn bản đinh kèm KHĐT Size 7.97 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:131
  Ngày xuất bản30/06/2009