Gói thầu: Cung cấp thiết bị thư viện – dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Gói thầu: Cung cấp thiết bị thư viện – Kế hoạch đấu thầu: dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Gói thầu số 02
Quý III năm 2010
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 740.350.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án “Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng” Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su