Hạng mục: giao thông, thoát nước công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo)

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: giao thông, thoát nước công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo). Dự án nhóm C, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu:1210/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu:4909/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 10452692347(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: giao thông, thoát nước công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 góiHạng mục: giao thông, thoát nước công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo)
 • 5.203.959.790 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển9giừo 00 ngày 24/7/2009Theo đơn giá110 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:130
  Ngày xuất bản01/07/2009