Cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu:3001/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu:1178/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 46.880.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01Gói thầu số 01: Đoạn từ Km0-Km5
 • 10.846.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá9 Tháng
  Gói thầu số 02Gói thầu số 02: Đoạn từ Km 5-Km8
 • 8.071.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá9 tháng
  Gói thầu số 03Gói thầu số 03: Đoạn từ Km8-Km11+611
 • 9.570.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá9 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHDT Size 667 K
  • DK Size 710 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:131
  Ngày xuất bản02/07/2009