Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Số hiệu:283/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:18/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Số hiệu:283/ QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:18/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.500.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề (07 gói thầu)


    Phần công việc đã tổ chức thực hiện: 74.539.000 đồng, gồm chi phí khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thẩm tra thiết kế, dự toán; thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định báo cáo KTKT; thẩm định giá. Phần công việc không đấu thầu: 76.341.000 đồng, gồm chi phí quản lý dự án; phê duyệt quyết toán; phân tích đánh giá HSDT; dự phòng. Phần công việc đấu thầu và chỉ định thầu: 3.349.120.000 đồng (theo giá trị dự toán), nội dung các gói thầu (đã trừ tiết kiệm) như sau:
    Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    Gói 1Xây lắp công trình
  • 1.671.796.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 7/2009Trọn gói120 ngày
    Gói 2Cung cấp, lắp đặt thiết bị dạy nghề
  • 1.493.388.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III-2009Trọn gói45 ngày
    Gói 3Giám sát thi công xây dựng, thiết bị
  • 49.422.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 7/2009Trọn góiTheo tiến độ công trình
    Gói 4Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
  • 3.651.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 7/2009Trọn gói10 ngày
    Gói 5Tư vấn chứng nhận ĐBATCL và CNSPHCL
  • 13.589.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 7/2009Trọn góiTheo tiến độ công trình
    Gói 6Bảo hiểm công trình
  • 8.089.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 7/2009Trọn góiTừ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
    Gói 7Kiểm toán
  • 15.046.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV-2009Trọn gói20 ngày
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản:131
    Ngày xuất bản02/07/2009