Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị dạy nghề – Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị dạy nghề – Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói 2
Quý III-2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.493.388.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề