Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu – Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu – Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói 4
tháng 7/2009
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.651.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề