Gói thầu: Tư vấn chứng nhận ĐBATCL và CNSPHCL – Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: Tư vấn chứng nhận ĐBATCL và CNSPHCL – Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói 5
tháng 7/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 13.589.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề