Trường tiểu học Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu:241/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu:274/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.432.554.990(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Trường tiểu học Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ( Gói thầu: Xây lắp và thiết bị)
 • 1.201.333.992 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá90 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:132
  Ngày xuất bản03/07/2009