Gói thầu: Xây dựng nhà máy, đường ống áp lực, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công

Gói thầu: Xây dựng nhà máy, đường ống áp lực, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công – Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône

Gói số 2
Quý II/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.759.160.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône