Gói thầu: Khảo sát và lập thiết kế BVTC đường dây 22kV, trạm nâng

Gói thầu: Khảo sát và lập thiết kế BVTC đường dây 22kV, trạm nâng – Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône

Gói số 8
Quý III/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 134.060.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône