Trang bị mạng công nghệ thông tin diện rộng đa dịch vụ

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị mạng công nghệ thông tin diện rộng đa dịch vụ. Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 976/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 22/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 976/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.785.634.516(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị mạng công nghệ thông tin diện rộng đa dịch vụ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trang bị mạng công nghệ thông tin diện rộng đa dịch vụ
 • 2752545583 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 80 ngàyTrọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 132
  Ngày xuất bản 03/07/2009