Mua 03 DSLAM cung cấp dịch vụ Internet ADSL

Kế hoạch đấu thầu: Mua 03 DSLAM cung cấp dịch vụ Internet ADSL. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện Lực TP Hà Nội
Số hiệu: 4445/QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 29/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện Lực TP Hà Nội
Số hiệu: 4445/QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 29/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 264814110(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua 03 DSLAM cung cấp dịch vụ Internet ADSL (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VTVT06 Mua 03 DSLAM cung cấp dịch vụ Internet ADSL
 • 264814110 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 6 năm 2009Trọn gói tháng 06 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 132
  Ngày xuất bản 03/07/2009