Điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:1076/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/07/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:781/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 21.995.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc, Hồ Nông trường, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (06 gói thầu)


  Gói thầu KT18-2273-VIE: Hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 10 Điều 41 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  GS60-2273-VIEGiám sát kỹ thuật xây dựng công trình Kè chống lũ Nghĩa Phúc (Đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến hết đoạn sạt lở đầu bản Ả Hạ, từ cọc T0- T17), kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: Kè bờ trái, đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến Kè suối Nung, từ cọc K1- K27 và Kè bờ phải, đoạn nối từ cầu treo Bản ngoa phường Pú Trạng đến tràn xả thừa thủy điện Nà Lè, từ cọc H1- H38)
 • 253.130.473 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo thời gian thực hiện dự án
  TL56-2273-VIESửa chữa, nâng cấp công trình Kè chống lũ Nghĩa Phúc (Đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến hết đoạn sạt lở đầu bản Ả Hạ, từ cọc T0- cọc T17), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 4.925.697.413 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  TL57-2273-VIESửa chữa, nâng cấp công trình Kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: kè bờ trái, đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến kè Suối Nung, từ cọc K1- cọc K27), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 4.110.412.084 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  TL58-2273-VIESửa chữa, nâng cấp công trình Kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: kè bờ phải, đoạn nối từ cầu treo Bản Ngoa, phường Pú Trạng đến tràn xả thừa thủy điện Nà Lè, từ cọc H1- cọc H38), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • 8.218.864.834 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  BH59-2273-VIEBảo hiểm công trình Kè chống lũ Nghĩa Phúc (Đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến hết đoạn sạt lở đầu bản Ả Hạ, từ cọc T0- T17), kè chống lũ Bản Ngoa (Hạng mục: Kè bờ trái, đoạn nối từ tuyến kè cũ đã xây dựng đến Kè suối Nung, từ cọc K1- K27 và Kè bờ phải, đoạn nối từ cầu treo Bản ngoa phường Pú Trạng đến tràn xả thừa thủy điện Nà Lè, từ cọc H1- H38)
 • 177.726.235 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  KT18-2273-VIEKiểm toán công trình kè chống lũ Bản Ngoa, Kè chống lũ Nghĩa Phúc và hồ Nông Trường thị Nghĩa Lộ
 • 89.497.396 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2010Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:132
  Ngày xuất bản03/07/2009