May bảo hộ lao động và trang phục làm việc năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: May bảo hộ lao động và trang phục làm việc năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin – Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
Số hiệu: 306/QĐ-X1-X1.1
Ngày ban hành: 15/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin – Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
Số hiệu: 306/QĐ-X1-X1.1
Ngày ban hành: 15/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 16007262(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: May bảo hộ lao động và trang phục làm việc năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  BHLD01 May bảo hộ lao động và trang phục làm việc năm 2009
 • 16007262 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7 năm 2009Trọn gói tháng 7 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 132
  Ngày xuất bản 03/07/2009