Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng đường vành Đai Ấp Bắc xã Điềm Hy, đường đan kênh Kháng Chiến xã long Hưng, đường đan Bờ Trúc xã Bình Trưng

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng đường vành Đai Ấp Bắc xã Điềm Hy, đường đan kênh Kháng Chiến xã long Hưng, đường đan Bờ Trúc xã Bình Trưng

Tên dự án:Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn
Tên gói thầu:Thi công xây dựng đường vành Đai Ấp Bắc xã Điềm Hy, đường đan kênh Kháng Chiến xã long Hưng, đường đan Bờ Trúc xã Bình Trưng
Nguồn vốn:[\’Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r\’, \’V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành; Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang; ĐT: 073.3891302- 3896146
12/01/2009 đến 22/01/2009
1.000.000 (VND)
22/01/2009 14:00
22/01/2009 14:00