Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, thiết bị – Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói 3
tháng 7/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 49.422.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề