Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 951/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 1957/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 33.563.052.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5 (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Khảo sát địa chất
 • 71.589.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008
  Gói thầu số 2 Khảo sát địa hình
 • 7.027.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008
  Gói thầu số 3 Lập dự án đầu tư
 • 119.782.583 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 4 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 797.282.138 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Năm 2009
  Gói thầu số 5 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 74.007.937 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009
  Gói thầu số 6 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 59.012.611 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009
  Gói thầu số 7 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 180.689.997 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 8 Bảo hiểm công trình
 • 54.297.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Trọn gói Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 9 Tư vấn kiểm toán
 • 104.260.265 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2010
  Gói thầu số 10 Quản lý dự án
 • 504.051.727 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 11 Giám sát thi công
 • 516.257.134 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 12 Xây lắp chính + thiết bị, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc
 • 27.951.602.469 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 136
  Ngày xuất bản 07/07/2009