Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu số 6
Năm 2009
Năm 2009
Giá gói thầu:
 • 59.012.611 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5