Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu số 7
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 180.689.997 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5