Điều chỉnh, bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:1273/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:751/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.932.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái (05 gói thầu)


  Gói thầu BH63-2273-VIE; gói thầu KT35-2273-VIE: Hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 10 Điều41 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  GT61-2273-VIESửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt (Đoạn từ lý trình Km3+589,9 đến lý trình Km8+754,96), huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 12.781.668.043 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  GT62-2273-VIESửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567,73 đến lý trình Km5+405m), huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 4.472.265.447 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  BH63-2273-VIEBảo hiểm công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt (đoạn từ lý trình Km3+589,9 đến lý trình Km8+754,96) và tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567,73 đến lý trình Km5+405m) huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 69.015.734 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  GS64-2273-VIEGiám sát kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt (đoạn từ lý trình Km3+589,9 đến lý trình Km8+754,96) và tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567,73 đến lý trình Km5+405m) huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 325.841.110 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II + Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo thời gian thực hiện dự án
  KT35-2273-VIEKiểm toán công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 112.498.701 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2010Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định hiện hành
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:136
  Ngày xuất bản07/07/2009