Gói thầu: Bảo hiểm – Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

4
Quý III/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 21.947.986 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang