Gói thầu: Xây dựng cầu Chùa Phật trên tuyến đê biển Bạc Liêu-Dạng cầu tạm – Xây dựng cầu Chùa Phật trên tuyến đê biển Bạc Liêu-Dạng cầu tạm

Gói thầu: Xây dựng cầu Chùa Phật trên tuyến đê biển Bạc Liêu-Dạng cầu tạm – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu Chùa Phật trên tuyến đê biển Bạc Liêu-Dạng cầu tạm

2
Quý IV/2008
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.117.075.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu Chùa Phật trên tuyến đê biển Bạc Liêu-Dạng cầu tạm