Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Than – Khoáng sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Giám đốc Công ty cổ phần than-điện Nông Sơn-TKV
Số hiệu: 760/QĐ-V.NSCP
Ngày ban hành: 02/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Giám đốc Công ty cổ phần than-điện Nông Sơn-TKV
Số hiệu: 760/QĐ-V.NSCP
Ngày ban hành: 02/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Than – Khoáng sản
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.561.437.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu: Bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2009 Gói thầu: Bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2009
 • 3.561.437.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 136
  Ngày xuất bản 09/07/2009