Cung cấp đầu kéo

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp đầu kéo. Dự án nhóm C,ngành Thương mại, dịch vụ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty CP Vinalines Logistics-VN
Số hiệu: 20/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 25/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty CP Vinalines Logistics-VN
Số hiệu: 45/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành: 28/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thương mại, dịch vụ
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.400.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp đầu kéo (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu thứ nhất Cung cấp đầu kéo
 • 7.100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý III năm 2009Trọn gói quý III năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 135
  Ngày xuất bản 08/07/2009