Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình đấu nối sau trạm biến áp 110kV-Đăk Mil và cải tạo lưới điện 10kV sau trạm trung gian F13 sang vận hành 22kV

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình đấu nối sau trạm biến áp 110kV-Đăk Mil và cải tạo lưới điện 10kV sau trạm trung gian F13 sang vận hành 22kV. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 3
Số hiệu:4656/QĐ-ĐL3-2
Ngày ban hành:22/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực Đăk Nông
Số hiệu:54/QĐ-ĐLĐNo-2
Ngày ban hành:02/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.624.832.321(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tưu vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình đấu nối sau trạm biến áp 110kV-Đăk Mil và cải tạo lưới điện 10kV sau trạm trung gian F13 sang vận hành 22kV (6 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu gồm có sáu gói thầu. Trong đó có 04 gói thầu cung cấp VTTB, 01 gói thầu xây lắp, và 01 gói thầu tư vấn giám sát.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Cung cấp trụ BTLT các loại và cột sắt 12,1m
 • 225.683.129 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  Gói thầu số 2Cung cấp máy biến áp các loại
 • 523.393.789 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  Gói thầu số 3Cung cấp dây dẫn và cáp trung thế các loại
 • 336.190.397 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  Gói thầu số 4Cung cấp cầu chì tự rơi, chống sét van và tụ bù trung thế
 • 453.104.211 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  Gói thầu số 5Thi công xây lắp và cung cấp các vật tư còn lại
 • 1.014.617.990 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giáTheo tiến độ công trình
  Gói thầu số 6Tư vấn giám thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 47.935.064 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 năm 2009Theo đơn giáTheo tiến độ công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:135
  Ngày xuất bản08/07/2009