Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung.

Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung. Dự án nhóm B, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu:3146/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:20/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu:1589/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:03/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 307118000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục: Hệ thống đê sông La Tinh, Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi La Tinh, thuộc Dự án thuỷ lợi miền Trung. (11 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu có 11 gói thầu, bao gồm: – 09 gói thầu xây lắp của Hệ thống đê sông La Tinh; – 01 gói thầu Tư vấn giám sát quản lý môi trường; – 01 gói thầu Tư vấn kiểm toán.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LT-G4-P1Đê hữu La Tinh: Từ đập Cây Ké đến ngã ba sông Cạn
 • 6.850.707.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P2Đê hữu La Tinh: Từ ngã ba sông Cạn đến cầu Đạo Long
 • 9.625.197.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P3Đê hữu La Tinh: Từ cầu Đạo Long đến cầu An Mỹ
 • 8.460.183.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P4Đê tả La Tinh: Từ đập Cây Ké đến ngã ba sông Cạn
 • 4.183.492.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  LT-G4-P5Đê tả La Tinh: Từ ngã ba sông Cạn đến cầu Đạo Long
 • 9.559.204.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P6Đê tả La Tinh: Từ cầu Đạo Long đến cầu An Mỹ
 • 11.479.506.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P7Đê hữu sông Cạn: Từ ngã ba sông Cạn đến cầu Bờ Mun
 • 5.010.302.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  LT-G4-P8Đê hữu sông Cạn: Từ cầu Bờ Mun đến cầu An Xuyên
 • 10.376.696.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  LT-G4-P10Đê tả sông Cạn: Từ cầu Bờ Mun đến cầu An Xuyên
 • 8.124.820.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7 và tháng 8 năm 2009Theo đơn giá24 tháng
  TVMTTư vấn giám sát quản lý môi trường
 • 2.202.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Trọn góiTừ năm 2009 đến năm 2012
  TVKTTư vấn kiểm toán
 • 1.138.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý 1 năm 2011Trọn góiNăm 2012 đến năm 2013
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:135
  Ngày xuất bản08/07/2009