Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC – Xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai

2
Quý IV, năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 139.272.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai