Gói thầu: Cung cấp bàn, ghế, thiết bị dạy học – Xây dựng công trình Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Gia Lai

Gói thầu: Cung cấp bàn, ghế, thiết bị dạy học – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Gia Lai

2
Quý IV, năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 591.085.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Gia Lai