Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị – Xây dựng công trình Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện

Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện

2
Quý IV, năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 31.574.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện