Các gói thầu công trình: Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4-E7), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4-E7), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu:1357/UBND-QH
Ngày ban hành:22/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu:1752/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 100.544.202.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4-E7), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  XL-VTL-09-01Gói thầu số 01 (đoạn từ Km0+00 đến Km+499,99): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông
 • 17.191.910.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/2009-16/8/2009Trọn gói200 ngày
  XL-VTL-09-02Gói thầu số 02 (đoạn từ Km0+499,99 đến Km0+972,39): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông
 • 13.983.862.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/2009-16/8/2009Trọn gói200 ngày
  XL-VTL-09-03Gói thầu số 03 (đoạn từ Km0+972,39 đến Km1+451,7): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông
 • 10.583.038.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/2009-16/8/2009Trọn gói180 ngày
  XL-VTL-09-04Gói thầu số 04 (Đoạn từ Km1+451,7 đến Km1+921,75): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông
 • 11.701.568.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/2009-16/8/2009Trọn gói180 ngày
  XL-VTL-09-05Gói thầu số 05 (đoạn từ Km1+921,75 đến Km2+397): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông
 • 13.358.684.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/209-16/8/2009Trọn gói150 ngày
  XL-VTL-09-06Gói thầu số 06: Hệ thống điện chiếu sáng
 • 4.272.278.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển01/8/2009-16/8/2009Trọn gói60 ngày
  TVGS-VTL-09-07Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công
 • 1.053.864.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển01/8/2009-05/9/2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:138
  Ngày xuất bản11/07/2009