Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 350/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/05/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1858/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 43.913.070.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường từ cống Giồng Kè đến cầu Số 3 (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  07 Xây dựng đường từ Km0+000 đến Km7+000
 • 10.459.392.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 450 ngày
  08 Xây dựng đường từ Km7+000 đến Km13+543
 • 10.459.392.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 450 ngày
  09 Xây dựng cầu Chín Nho, Rạch Miều, kênh Mới, Đập Lò kênh Giữa và cống thầy Bảy
 • 11.432.021.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 450 ngày
  10 Xây dựng cầu Rạch Rô, Bàng Ổi, Cái CÙng, cống Năm Ứng và cống Tư Quẩn
 • 6.150.857.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 137
  Ngày xuất bản 10/07/2009