Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND quận Bình Tân
Số hiệu:2516/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND quận Bình Tân
Số hiệu:2516/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 34.915.296.829(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (18 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 104.425.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  02Tư vấn khảo sát địa chất
 • 15.675.216 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  03Tư vấn khảo sát địa hình và đo đạc hiện trạng vị trí
 • 6.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  04Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán
 • 687.248.640 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  05Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 37.377.430 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  06Tư vấn thẩm tra dự toán
 • 36.591.390 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  07Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp
 • 58.004.130 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  08Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị
 • 14.130.963 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  09Tư vấn giám sát kỹ thuật thi côngxây lắp
 • 510.299.480 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  10Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 41.953.020 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  11Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp CLCT
 • 179.297.820 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  12Tư vấn bảo hiểm
 • 56.919.940 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  13Kiểm toán công trình
 • 107.221.800 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  14Lắp đặt thiết bị
 • 5.498.430.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2010Trọn gói90 ngày
  15Xây lắp
 • 27.375.782.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá360 ngày
  16Lắp đặt trạm biến áp 100KVA
 • 180.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn gói60 ngày
  17Tư vấn thiết kế trạm biến áp 100KVA
 • 3.960.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  18Tư vấn giám sát trạm biến áp 100KVA
 • 1.980.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:137
  Ngày xuất bản10/07/2009