Gói thầu: Thiết bị vi tính và thiết bị dùng chung – Mua sắm thiết bị dạy học bổ sung các lớp, thiết bị vi tính và thiết bị dùng chung năm học 2009-2010

Gói thầu: Thiết bị vi tính và thiết bị dùng chung – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị dạy học bổ sung các lớp, thiết bị vi tính và thiết bị dùng chung năm học 2009-2010

2
Quý III, năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.308.628.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị dạy học bổ sung các lớp, thiết bị vi tính và thiết bị dùng chung năm học 2009-2010