Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị dạy và học, thí nghiệm – Xây dựng công trình: Phân hiệu Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện

Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị dạy và học, thí nghiệm – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình: Phân hiệu Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện

2
Quý I, năm 2010
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.822.230.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình: Phân hiệu Trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Thiện