Xây dựng an ninh mạng tin học Tiết kiệm Bưu điện

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng an ninh mạng tin học Tiết kiệm Bưu điện. Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Số hiệu: 114/QĐ-Vnpost-KHĐT
Ngày ban hành: 11/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Số hiệu: 114/QĐ-Vnpost-KHĐT
Ngày ban hành: 11/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.092.837.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng an ninh mạng tin học Tiết kiệm Bưu điện (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  , ,
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 141
  Ngày xuất bản 14/07/2009