Gói thầu: Cung cấp thép xây dựng cho lô thầu xây dựng dốc nước sau Tuynel – Hạng mục dốc nước sau tuynel Công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône – Tỉnh Kon Tum

Gói thầu: Cung cấp thép xây dựng cho lô thầu xây dựng dốc nước sau Tuynel – Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục dốc nước sau tuynel Công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône – Tỉnh Kon Tum

Lô thầu số 16C
Quý III/2009
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 441.272.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục dốc nước sau tuynel Công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône – Tỉnh Kon Tum