Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm C, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:434/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh
Số hiệu:434/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
  • 14128448509(VND)

  • Danh sách các quyết định liên quan:
    • KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Size 38 K
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản:131
    Ngày xuất bản30/06/2009