Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trìnhXây dựng nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bến Tre, Hậu Giang

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trìnhXây dựng nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bến Tre,Hậu Giang, và Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Miền Đông, Miền Tây 2, Cao Nguyên tại Bình Dương,Vĩnh Long,Bà Rịa Vũng Tàu”. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 2
Số hiệu:22,11,09,10,12 /QĐ-ĐL2
Ngày ban hành:06/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 2
Số hiệu:963
Ngày ban hành:16/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 13287493000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bến Tre, Hậu Giang,v à Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Miền Đông, Miền Tây 2, Cao Nguyên tại Bình Dương,Vĩnh Long,Bà Rịa Vũng Tàu” (1 gói thầu)


  Gói thầu gồm 5 lô thầu: 1/Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bến Tre”. 2/Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hậu Giang”. 3/Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Miền Đông”. 4/Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Miền Tây 2″. 5/Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng Nhà điều hành sản xuất Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Nguyên”.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  0Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khảo sát địa chất công trình”Xây dựng nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bến Tre,Hậu Giang và Phân xưởng quản lý vận hành lưới điện cao thế Miền Đông,Miền Tây2,Cao Nguyên tại Bình Dương,Vĩnh Long,Bà Rịa Vũng Tàu
 • 609803000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IIITrọn gói120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:141
  Ngày xuất bản16/07/2009