Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 1834/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2411/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 94.623.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-16-1 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 1.122.881.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 140
  Ngày xuất bản 15/07/2009