Cung ứng thuốc chữa bệnh cho người, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm 6 tháng cuối năm 2009 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng thuốc chữa bệnh cho người, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm 6 tháng cuối năm 2009 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:1267/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:1267/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 48.442.732.150(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng thuốc chữa bệnh cho người, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm 6 tháng cuối năm 2009 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cung ứng thuốc chữa bệnh cho người, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm 6 tháng cuối năm 2009 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
 • 48.442.732.150 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển16/7/2009Theo đơn giá6 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng thầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:141
  Ngày xuất bản14/07/2009