Gói thầu: Lắp đặt thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Gói thầu: Lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

10
07/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.217.015.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông