Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

11
09/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 24.545.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông