Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

12
07/2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 80.519.280 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông