Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

13
Quý IV/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 85.503.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông