Gói thầu: Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA – Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Gói thầu: Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

14
09/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông