Dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Số hiệu: 274/QĐ-UB
Ngày ban hành: 17/12/2003
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Số hiệu: 196/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 30/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.368.993.788(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8 Khảo sát địa hình bổ sung
 • 18.385.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2009Theo đơn giá 15 ngày
  9 Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung)
 • 52.117.267 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  10 Điều chỉnh dự toán theo quy định
 • 6.219.062 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 30 ngày
  11 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật (phần điều chỉnh)
 • 3.945.132 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 10 ngày
  12 Tư vấn thẩm tra dự toán (phần điều chỉnh)
 • 10.682.281 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  13 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị
 • 20.156.950 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  14 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 139.393.304 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  15 Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 48.787.657 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Hợp đồng hỗn hợp 60 ngày
  16 Kiểm toán công trình
 • 37.400.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  17 Bảo hiểm công trình
 • 20.890.411 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 210 ngày
  18 Thử tải hai tim cọc
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 30 ngày
  19 Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 5.968.688.774 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 210 ngày
  20 Xây dựng phù điêu
 • 620.041.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 141
  Ngày xuất bản 14/07/2009